Chương Trình Thường Xuyên

💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Máy Nén Khí
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Thiết Bị Áp Lực
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Nồi Hơi
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Lò Hơi
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Thiết Bị Nâng
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Xe Nâng
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Lái Xe Nâng
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Cần Trục
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Cần Trục Ô Tô
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Cẩu Trục
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Cẩu Tháp
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Vận Thăng
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Máy Xây Dựng
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Máy Công Trình
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Máy Đào
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Máy Xúc
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Máy Múc
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Máy Lu
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Gondola
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Trạm Trộn Bê Tông
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Máy Đóng Cọc
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Giám Sát An Toàn Lao Động
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn Điện
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn Hơi
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn Áp Lực
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn Tig
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn Mig
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn 3G
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn 4G
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn 5G
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn 6G
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn Công Nghệ Cao
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Thợ Hàn
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Kỹ Thuật Xây Dựng
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Thợ Nề Hoàn Thiện
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Thợ Cốt Pha
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Thợ Cốt Thép
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Thợ Điện Nước
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Thợ Bê Tông
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Thợ Sơn
💢 Lớp Chứng Chỉ Sơ Cấp Thợ Mộc

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT SÀI GÒN (KTSG)
Địa chỉ: 15/3 Đường 13, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Email: truongkinhtekythuatsaigon@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/truongkinhtekythuatsaigon/
Hotline:
0917.86.88.44 – Zalo: 0917.86.88.44
Tư vấn khóa học: 0919.86.88.44
Tư vấn khóa học: 0943.86.88.44
Tư vấn khóa học: 0945.86.88.44
Tư vấn khóa học: 0947.86.88.44
Tư vấn khóa học: 0822.86.88.44
Tư vấn khóa học: 0833.86.88.44
Tư vấn khóa học:
0844.86.88.44

Call Now Button
error: Content is protected !!