Đào Tạo: Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn

LOGO Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn

💢 Lớp Sơ Cấp Lái Xe Nâng

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Máy Nén Khí

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Thiết Bị Áp Lực

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Nồi Hơi

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Lò Hơi

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Thiết Bị Nâng

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Xe Nâng

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Cần Trục

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Cần Trục Ô Tô

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Cẩu Trục

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Cẩu Tháp

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Vận Thăng

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Máy Xây Dựng

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Máy Công Trình

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Máy Đào

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Máy Xúc

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Máy Lu

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Gondola

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Trạm Trộn Bê Tông

💢 Lớp Sơ Cấp Vận Hành Máy Đóng Cọc

💢 Lớp Sơ Cấp Giám Sát An Toàn Lao Động

💢 Lớp Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn

💢 Lớp Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn Điện

💢 Lớp Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn Hơi

💢 Lớp Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn Áp Lực

💢 Lớp Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn Tig

💢 Lớp Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn Mig

💢 Lớp Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn 3G

💢 Lớp Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn 4G

💢 Lớp Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn 5G

💢 Lớp Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn 6G

💢 Lớp Sơ Cấp Kỹ Thuật Hàn Công Nghệ Cao

💢 Lớp Sơ Cấp Thợ Hàn

💢 Lớp Sơ Cấp Kỹ Thuật Xây Dựng

💢 Lớp Sơ Cấp Thợ Nề Hoàn Thiện

💢 Lớp Sơ Cấp Thợ Cốt Pha

💢 Lớp Sơ Cấp Thợ Cốt Thép

💢 Lớp Sơ Cấp Thợ Điện Nước

💢 Lớp Sơ Cấp Thợ Bê Tông

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT SÀI GÒN (KTSG)
Địa chỉ: Số 378 Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi
Địa chỉ VP: 15/3Đường 13, Khu Phố 4, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0917868844 – 0943868844 – 0945868844

Email: truongkinhtekythuatsaigon@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/truongkinhtekythuatsaigon/

Đăng ký học: http://truongkinhtekythuatsaigon.ktsg.vn/dang-ky/

Call Now Button
error: Content is protected !!